be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2006.10.23 » Impreza kulturalna w Gdańsku związana z ustanowieniem Roku Powiśla


 

  W dniu 23 października 2006 roku pod Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku spotkali się samorządowcy z powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego (starostowie, wójtowie, burmistrzowie, radni powiatowi i gminni).
O godzinie 11.30 uformował się skład osobowy delegacji samorządowej Powiśla pod przewodnictwem Starosty Kwidzyńskiego i Starosty Sztumskiego
   Delegacja udała się do sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie o godzinie 12.00 radni Sejmiku Województwa Pomorskiego mieli podjąć uchwałę ustanawiającą rok 2007 Rokiem Powiśla.
 Zdjęcia pochodzą z portalu www.wrotapomorza.pl

   Marszałek Województwa - Jan Kozłowski przedstawił radnym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie wystąpił z krótkim przemówieniem Starosta Kwidzyński a po nim Starosta Sztumski. Samorządowcy z Powiśla zaprezentowali radnym film o swoim regionie.
Po prezentacji filmu Sejmik Województwa Pomorskiego Kadencji 2002-2006 jednogłośnie podjęli uchwałę nr w sprawie. Po wręczeniu Marszałkowi logo Roku Powiśla wystąpił sztumski zespół folklorystyczny "Powślanie" ze Sztumu i zespół „Powiśle” z Kwidzyna.
Po występach delegacja Powiśla udała się do pozostałych przed Urzędem Marszałkowskim uczestników imprezy, gdzie uformował się korowód który przy akompaniamencie orkiestry z Kwidzyna udał się ulicami: Okopowa ,Wały Jagiellońskie, Bogusławiskiego, Targ Węglowy i Długi Targ pod Studnię Neptuna .
   Tam też zorganizowano godzinny minifestyn z udziałem zespołów z Powiśla dla mieszkańców Gdańska z walkami rycerskimi włącznie. Zabawa była wyśmienita a minifestyn wzbudzał zainteresowanie Gdańszczan i turystów.

 

Zdjęcia pochodzą ze strony www.kwidzyn.pl