be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.02.15 » II Międzynarodowy Kongres Przyjaźni w Brydżu Sportowym.