p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.03.22 » Powiślański Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych


   

ROK POWIŚLA 2007

TURNIEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO I SZTUMSKIEGO

Cele turnieju:

      Zacieśnianie więzi między społecznością szkolną powiatów;

      Popularyzacja dorobku szkół w zakresie sportu i wiedzy;

      Współpraca rodziców i nauczycieli w organizacji imprez szkolnych;

      Upowszechnianie rekreacji jako elementu codziennego działania;

      Prezentacja umiejętności młodzieży, rodziców i nauczycieli
w zakresie sprawności fizycznej i wiedzy ogólnej.

Organizator:

      Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

      Starostwo Powiatowe w Sztumie

      Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie

Miejsce i termin:

Turniej odbędzie się w dniu 31.03.2007 r. o godz. 8:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej KCSiR w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B.

Uczestnictwo:

W   turnieju   uczestniczą  uczniowie   szkół   ponadgimnazjalnych   powiatów:

kwidzyńskiego i sztumskiego

Każda szkoła przygotowuje reprezentacje:

      3 osobową drużynę do konkursu „Wiedza",

      8 osobową drużynę do konkursu „Sport" wg klucza:

 

-   3 uczennice i 3 uczniów (uczniowie nie mogą być aktualnie zrzeszeni
w klubach sportowych, tzn. nie posiadają przynależności klubowej
od01.09.2006r.),

-   przedstawiciel Rady Pedagogicznej (z wyłączeniem nauczycieli w-f),

-   przedstawiciel rodziców (z wyłączeniem nauczycieli w-f)


 

Turniej odbędzie się w kategoriach:

-      sprawności fizycznej,

-      wiedzy o powiatach kwidzyńskim i sztumskim.

Dyrektorzy placówek przed rozpoczęciem turnieju przedkładają Jury imienną

listę   osób   startujących   w   Reprezentacji   Szkoły,   wraz   z   zawodnikami

rezerwowymi, z podaniem daty urodzenia uczniów.

Skład drużyny nie może być inny, niż wg klucza podanego powyżej, pod

rygorem zdyskwalifikowania drużyny.

Uczestnicy konkurencji sportowych zobowiązani są do stroju sportowego.

Każda szkoła przygotowuje zorganizowaną grupę kibiców

wraz z opiekunami (ok. 30 osób). Istnieje możliwość zaprezentowania układów

artystycznych przez poszczególne szkoły, po wcześniejszym ustaleniu

harmonogramu ww. Prezentacje artystyczne nie będą miały wpływu na ocenę

drużyn kibiców przez jury.

Jury:

      Jury składa się z 5 osób;

      Dodatkowo jury rozstrzyga konkurs dla szkolnych reprezentacji kibiców.

Nagrody:

      Nagrody rzeczowe dla wszystkich szkół;

      Specjalny puchar dla drużyny kibiców, która będzie dopingować swoich
zawodników w sposób najbardziej kulturalny i pomysłowy;

      Puchary i dyplomy otrzymają wszystkie uczestniczące szkoły.

Regulamin turnieju:

Konkurencje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

-   rozgrywki półfinałowe (Gr. A- 5 szkół, Gr. B- 5 szkół)

-   finał

Przed rozpoczęciem turnieju nastąpi losowanie, na podstawie którego szkoły zostaną przydzielone do odpowiednich grup półfinałowych.

      Konkurencje sportowe zostały opracowane i przygotowane przez nauczycieli
wychowania fizycznego ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

      Każda z konkurencji sportowych będzie omówiona i zademonstrowana
przed startem.


 

Punktacja konkurencji sportowych:

I miejsce

5pkt.

II miejsce

4pkt.

III miejsce

3pkt.

IV miejsce

2pkt.

V miejsce

lpkt.

•    W turnieju „Wiedza" zespoły odpowiadają w odwrotnej kolejności do
zajętych miejsc w konkurencjach sportowych (trzy serie: pytania za 2 pkt.
lub za 1 pkt. ).

Punktacja w turnieju wiedzy:

      Dwa rodzaje pytań: za 1 pkt. i za 2 pkt. - wyboru pytania dokonuje kapitan
drużyny.

      Czas na udzielenie odpowiedzi - 20 sekund.

Do finału awansująpo 2 najlepsze szkoły z każdego półfinału. W przypadku równej ilości punktów o awansie decyduje w pierwszej kolejności większa ilość punktów uzyskanych w konkursie „Sport", a następnie losowanie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty e-mail: mos@powiatkwidzvnski.pl, lub numer tel.: 055/646-51-17.