be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.04.03 »  II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Dnia 20.03.2007 roku w sali Starostwa odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadza się w 2 etapach.

I etap powiatowy – przeprowadzony został przez Starostę Powiatu.
II etap wojewódzki
odbędzie się w Gdańsku 14 kwietnia 2007 roku – przeprowadzony będzie przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Konkurs obejmował problematykę z zakresu:

- wiedzy ogólnej administracji publicznej,
- podstawowych wiadomości o województwie pomorskim,
- wiedzy o organizacji i kompetencji samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

Celem konkursu było:

- upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym,
- pogłębianie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym,
- kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
- wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

W etapie powiatowym w pracach Komisji uczestniczyli:

  1. Piotr Stec - Przewodniczący
  2. Mariusz Krause –członek Komisji
  3. Marcin Noiński - członek Komisji
  4. Marzena Piepiórka - członek Komisji

W konkursie uczestniczyło 12 uczniów z 3 Zespołów Szkół: Sztum, Barlewiczki, Dzierzgoń. Uczestnicy konkursu mieli 45 minut na rozwiązanie testu. Test składał się z 40 pytań. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 3 osoby z największą liczbą punktów zdobytych podczas testu.

I miejsce zajął Paweł Roszkowski z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu (nagroda Odtwarzacz Mp4)

II miejsce zajął Paweł Górak z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu (nagroda Pendrive)

III miejsce zajęła Elżbieta Nowak z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu (nagroda zestaw internetowy, kamera plus słuchawki)

Etap wojewódzki organizuje Kapituła Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Uczestnicy II etapu konkursu, który odbędzie się w Gdańsku będą mieli 60 min na rozwiązanie testu. Kapituła Konkursu po zakończeniu II etapu wyłoni 3 laureatów, którzy uzyskali trzy najlepsze wyniki.

Nagrody:

I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce- 500 zł

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują nagrody finansowe w  wysokości:

I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce- 500 zł

Szkoły macierzyste zdobywców 3 pierwszych miejsc w Konkursie otrzymują nagrody rzeczowe.

» Galeria zdjęć