be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.04.03 » I Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich


Dnia 29.03.2007 roku o godzinie 12.00 w Sali Starostwa odbył się I Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Do Turnieju przystąpiły 4 koła: Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina, Koło Gospodyń Wiejskich ze Sztumskiej Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Dzierzgonia oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Mikołajczanki z Pomorza.

Cele turnieju:

- integracja środowiska wiejskiego w powiecie sztumskim,
- pobudzenie aktywności wśród mieszkańców,
- popularyzacja dokonań kół w środowisku lokalnym

W pracach Komisji uczestniczyli:

1. Piotr Stec – Starosta Sztumski
2. Elżbieta Domańska – członek Zarządu Powiatu Sztumskiego
3. Agnieszka Rojewska – Kierownik Zespołu  WGD PODR Stare Pole
4. Antoni Hajdaczuk – p.o. kierownika PODR Stare Pole
5. Wojciech Sołdaczuk – specjalista PROW PZDR Sztum 

Komisja oceniała następujące konkurencje:

„Kuchnia i potrawy Wielkanocne w tym:

- najsmaczniejsza potrawa na zimno,
- najsmaczniejsza potrawa z jaj,
- najsmaczniejsze ciasto.

Ocenie podlegała ekspozycja i smak każdej potrawy w poszczególnych gatunkach. Do prezentacji każde z kół otrzymało stół, który udekorowało i zastawiło potrawami.

„Stroik Wielkanocny

Na przygotowanie stroika o tematyce wielkanocnej każde koło miało 20 minut. Sprzęt i dodatki we własnym zakresie kół.

„Fryzura Wielkanocna

Fryzura modelowana, układana, czesana na modelce od podstaw w trakcie konkurencji, czas – 20 min. Sprzęt i dodatki we własnym zakresie kół.

„Prezentacja Koła”

Każde Koło musiało przedstawić swoją historię, dokonania, cechy charakterystyczne, forma prezentacji dowolna. Czas przeznaczony na prezentacje koła wynosił 5 minut.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji, przewodniczący Komisji ogłosił wyniki oraz wyłonił zwycięskie koło, które uzyskało największą liczbę punktów podczas konkurencji.

Zwyciężyło Koło Gospodyń wiejskich z Czernina, które w nagrodę dostało Zestaw śniadaniowy (czajnik bezprzewodowy, toster i opiekacz), natomiast pozostałe koła dostały wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięskie koło Powiatowego Turnieju zostanie skierowane na Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się dnia 14 kwietnia 2007 roku o godzinie 10.00 w Żukowie.

» Galeria zdjęć