be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.04.24 » Konkurs „Powiśle w latach 1918- 1939” rozstrzygnięty

   19 kwietnia 2007 r. na gościnnym zamku w Sztumie odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny „Powiśle w latach 1918-1939” dla szkół podstawowych powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego, zorganizowany przez SP nr 2 w Sztumie w ramach obchodów Roku Powiśla. Celem spotkania było rozbudzanie zainteresowań dziejami regionu, wzbogacanie wiedzy oraz budowanie więzi emocjonalnych z Małą Ojczyzną. Młodym miłośnikom historii przyświecało przesłanie Księdza Patrona Związku Polaków w Niemczech - Bolesława Domańskiego, wygłoszone na Kongresie Polaków w Niemczech w 1938 r.: „Idea Polska, odwieczne i niezmienne źródło sił Narodu, każdemu pokoleniu właściwe cele prac i wysiłków przeznacza. Na szczytach twórczości przeszłych pokoleń każde nowe pokolenie odnajdzie swoje zadanie dźwignięcia Narodu wyżej. Wiemy, że Idea Polska, a przez to zbiorowa wola i duchowa spójnia narodu (…) jest zawsze niepodległa i nie może być zakończona ani zwyciężona”.
   W historycznych zmaganiach wzięli udział uczniowie z ośmiu szkół: z Sadlinek, Okrągłej Łąki, Prabut, Mikołajek Pomorskich, Waplewa, Cieszymowa, Czernina i Sztumu.
Zarówno temat, jak i literatura przedmiotu ,są niezwykle trudne, zwłaszcza dla dzieci. Dlatego należy się podziw dla wiedzy uczniów, a także przygotowujących ich nauczycieli. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą, której mogłoby im pozazdrościć wielu dorosłych. Po konkursowym teście dzieci wraz z opiekunami udały się na wycieczkę do Białej Góry i Piekła. Dla wszystkich gości spoza Sztumu była to pierwsza okazja, by zobaczyć miejsca, o których czytali, przygotowując się do konkursu.
Komisja złożona z nauczycieli historyków wyłoniła czworo zwycięzców. I miejsce zajęła Paulina Sigowska z SP nr 2 w Sztumie( kl. V ), II Piotr Janiszek, (kl. VI ), także z tej szkoły , a III miejsce ex equo zajęły Kamila Choma z SP w Okrągłej Łące i Zuzanna Stec z ZS w Czerninie.
   Obecni na uroczystości starosta pan Piotr Stec oraz wizytator, pan Zenon Chrześcijański gratulowali wszystkim uczestnikom, podkreślając, iż w rzeczywistości wszyscy są zwycięzcami Sponsorem nagród dla najlepszych było Starostwo Powiatowe w Sztumie. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci książek historycznych , folderów i płyt promujących powiat sztumski. Te nagrody podarowali organizatorom : UMiG Sztum, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej oraz Polo Market w Sztumie. Organizatorzy wyrażają im swą wdzięczność. Wyrazy podziękowania należą się również Sztumskiemu Centrum Kultury za pomoc w organizacji i życzliwe przyjęcie w swych progach.