be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.04.24 » Teatralia dla Przedszkolaków

   Serdecznie zapraszamy wszystkie amatorskie zespoły teatralne z powiatu kwidzyńskiego uprawiające różne formy teatralne do wzięcia udziału w naszym corocznym spotkaniu

CELEM SPOTKAŃ JEST:
- rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
- kultywowanie i popularyzacja kultury polskiej i światowej,
- inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
- popularyzacja dorobku zespołów w środowisku pozaszkolnym,
- wzbogacenie kultury środowiska,
- wykazanie osiągnięć pracy nauczycieli i instruktorów,
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
- wychowanie do uczestnictwa w kulturze.

REGULAMIN

1. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne np. inscenizacja tekstów literackich, teatry dramatyczne, teatry poezji i publicystyki, widowiska słowno-muzyczne (w różnorodnej konwencji na przykład folklorystycznej, historycznej) różne formy kabaretu szkolnego, teatry lalkowe,teatry muzyki, ruchu, pantonimy, itp.
2. „TEATRALIA” będą odbywały się w czterech kategoriach:
zespołów przedszkolnych,
zespołów szkół podstawowych,
zespołów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zespołów dorosłych.
3. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły zrzeszone w innych instytucjach: państwowych, prywatnych, społecznych.
4. Impreza nie ma charakteru konkursu, wszystkie zespoły występujące otrzymują nagrody.
5. Podczas „TEATRALI” organizatorzy przewidują niespodzianki dla zespołów.
6. Podczas trwania spotkań odbędą się zajęcia warsztatowe oraz spotkania podsumowujące występy zespołów.
7. W spotkaniach nie mogą brać udziału programy prezentowane przez zespoły w poprzednich edycjach „TEATRALI”.
8. „TEATRALIA” są jedynym przeglądem w zakresie teatru organizowanym w mieście.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania programów w imprezach miejskich.
10. „TEATRALIA” ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:

kwiecień 2007r. - grupy przedszkole,
4-8.XII.2006r. - grupy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
w “Czarnej sali”
Kwidzyńskiego Centrum Kultury ul. Słowiańska 13

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonej karcie
do dnia 19 listopada 2006r.na adres:

Kwidzyńskie Centrum Kultury
ul. 11 Listopada 13
82-500 Kwidzyn
(Teatr „Scena 2”)

Szczegółowych informacji oraz wszelkiej pomocy udziela instruktor teatralny Pan Adam Karaś
tel. kom. 502 210 253

tel. (55) 261 05 15, 261 14 60
KCK ul. Słowiańska 13

tel.(55) 279 20 08, 279 34 24
KCK ul. Katedralna 18