be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.05.17 » Sprawozdanie z Międzypowiatowego Konkursu „Gimnazjada 2007”

   W dniu 17.03.2007 r. o godz. 9.00 w Hali Sportowej przy ulicy Mickiewicza 56 odbył się zorganizowany przez Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie Międzypowiatowy Konkurs „Gimnazjada 2007”. Do konkursu w drodze eliminacji powiatowych zakwalifikowały się Gimnazja: w Sztumie, Dzierzgoniu, Wandowie, Nowym Dworze Kwidzyńskim. Rywalizacja odbywała się w dziedzinach: sport (konkurencje sportowe), nauka (pytania wiedzowe), prezentacja scenki tematycznej (związanej tematycznie z Rokiem Powiśla). Na klasyfikację końcową składała się suma punktów zdobytych we wszystkich dziedzinach.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Gimnazjum w Wandowie
II miejsce - Gimnazjum w Nowym Dworze Kwidzyńskim
III miejsce - Gimnazjum w Sztumie
IV miejsce - Gimnazjum w Dzierzgoniu

Jury oceniło również przygotowanie oraz kulturę dopingu kibiców wszystkich uczestniczących w konkursie szkół. W tej rywalizacji w ocenie jury najlepsi okazali się kibice Gimnazjum w Wandowie.