p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.05.25 » VI Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu Międzywojennym”


Dnia 19 maja 2007 roku w Gimnazjum w Liczu odbył się VI Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Powiśle i Kwidzyn w 20 – leciu międzywojennym”. Organizatorami konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie oraz Szkolne Koło Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego.

W VI edycji konkursu udział wzięło 31 uczniów z 11 gimnazjów powiatu kwidzyńskiego:

§         Zespół Szkół w Trumiejkach

§         Gimnazjum w Prabutach

§         Gimnazjum w Sadlinkach

§         Gimnazjum w Liczu

§         Gimnazjum  w Gardei

§         Gimnazjum Nr 2 w Kwidzynie

§         Gimnazjum w Dzierzgoniu (debiutowało)

§         Gimnazjum  w Nowym Dworze (debiutowało)

§         Gimnazjum nr 1 w Sztumie

§         Gimnazjum w Ryjewie

§         Gimnazjum w Wandowie 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  1. Katarzyna Bednarek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
  2. Krzysztof Lis – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
  3. Piotr Pilewski – regionalista, nauczyciel historii w Gimnazjum w Trumiejkach
  4. Monika Guba – nauczyciel historii w Gimnazjum w Ryjewie
  5. Ewa Majewska – nauczyciel historii w Gimnazjum w Ryjewie

Konkurs zorganizowany został przez regionalistę, nauczyciela historii w Gimnazjum w Liczu    - Andrzeja Gebel.

 Konkurs odbywał się w dwóch etapach:

o        I etap –  pisemny: rozwiązywanie testu z tematyki konkursu

o        II etap – ustny ( 6 uczniów z największą ilością punktów z testu)

 

 WYNIKI KONKURSU

I m. – Karolina Dyja                    -   Gimnazjum w Prabutach                        

II m. – Klaudia Suliborska          -  Gimnazjum nr 1 w Sztumie

III m. – Małgorzata Świderska   -  Gimnazjum Nr 2 w Kwidzynie 

IV m. – Mariusz Rejkowicz         -  Gimnazjum w Liczu

V m. – Zdziennicki Krystian       -  Gimnazjum w nr 1 w Sztumie

VI m. – Kosin Katarzyna             -  Gimnazjum w Prabutach   

Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i zaprezentowali rozległą wiedzę dotyczącą przeszłości naszej „Małej Ojczyzny Powiśla” (tylko podziwiać).  

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały słodki poczęstunek (ciastka i napoje), dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez:

·        Gminy Ośrodek Kultury w Kwidzynie

·        Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej

·        Gimnazjum w Liczu

 Konkurs był „edukacyjną” wizytówką Naszej  Szkoły i odbił  się szerokim echem nie tylko
w środowisku szkolnym całego regionu Powiśla.

                                                                                       Opiekun SK TMZK

            mgr Andrzej Gebel

L i c z e, dn. 19.05.2007 r.
Zwyciężczyni konkursu - Karolina Dyja
Z