p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.06.01 » Powiatowy Konkurs „POWI¦LE – CO W TOBIE PIĘKNEGO?”

   10 maja 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się podsumowanie oraz wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu „Powi¶le – co w Tobie pięknego?”. Organizatorami konkursu były Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Kwidzynie. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
   Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie wiedzy o Powi¶lu. Konkurs składał się z trzech etapów powi±zanych ze sob± tematycznie. Uczniowie ze szkół podstawowych mogli wykazać się wiedz± o Powi¶lu, zaprezentować swoje zdolno¶ci plastyczne i poetyckie.
   Komisje konkursowe nagrodziły 9 autorów 9 prac plastycznych, 8 wierszy oraz wyłoniły 6 zwycięzców konkursu wiedzy o Powi¶lu. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Wyniki konkursu wiedzy o Powi¶lu „Powi¶le – co w Tobie pięknego?” :
I miejsce - Paulina Serafin z SP 5 Kwidzyn i Gracjan Andrzejewski z SP 2 Prabuty
II miejsce - Jagoda Biryło z SP 5 Kwidzyn i Tomasz Jankowski z SP 2 Prabuty oraz
Paulina Albrecht z SP Janowo
III miejsce – Marta Dębicka z SP Janowo

Wyniki konkursu poetyckiego „Powi¶le – co w Tobie pięknego?” :
I miejsce – Marta WoĽniak z SP 6 Kwidzyn, Paulina Serafin z SP 5 Kwidzyn
II miejsce – Klaudia Równiak z SP Janowo, Ewelina Batur z SP 2 Kwidzyn,
Kamil Bielecki z SP 5 Kwidzyn
III miejsce – Krzysztof Langowski z SP 2 Kwidzyn, Jakub Bogdanowicz z SP 5 Kwidzyn,
Oliwia Safianowska z SP 5 Kwidzyn

Wyniki konkursu plastycznego „Powi¶le – co w Tobie pięknego?” :
I miejsce – Izabela Wi¶niewska z SP Rakowiec, Marta Buzanowska z SP 5 Kwidzyn,
Małgorzata Krupa z SP 2 Kwidzyn
II miejsce - Dominika Kamińska z SP 6 Kwidzyn, Bartosz Rajkowski z SP 5 Kwidzyn,
Dorota Rumuńska z SP 5 Kwidzyn
III miejsce - Katarzyna Fryszkowska z SP 6 Kwidzyn, Julia Zelmańska z SP Rakowiec,
Paulina Bojarska z SP Rakowiec

Uroczysto¶ć u¶wietnił występ szkolnego chóru „Gama” pod kierunkiem Pani Lucyny Szafarowicz.