p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.06.10 »  Dzień Powiatu Sztumskiego

   26 maja 2007 roku po raz szósty z kolei obchodzono Dzień Powiatu Sztumskiego. Obchody rozpoczęła zorganizowana przez Starostwo Powiatowe konferencja na zamku sztumskim p.n. Rodzicielstwo zastępcze na Powiślu. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Sztumski Piotr Stec.

   Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie /Pani Wanda Masalska-Szymanek/wystąpiła z wykładem
pt. Rodziny zastępcze jako jeden z elementów pomocy instytucjonalnej. Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku /Pani Urszula Burtowicz/omówiła problematykę rodzicielstwa zastępczego na Pomorzu, a dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Sztumie /Ewelina Kreft / i w Kwidzynie /Renata Majda/ sprawy rodzicielstwa zastępczego na Powiślu. Na konferencję przybyło wielu znamienitych gości między innymi posłowie na Sejm RP: Jarosław Wałęsa, Jerzy Kozdroń, Tadeusz Cymański i Jacek Ku|ski radni Sejmiku Województwa Pomorskiego: Edward Wiśniewski, Jan Kulas oraz Patryk Demski. Wszyscy obecni na konferencji podkreślali wagę poruszanych problemów oraz dzielili się doświadczeniami, a także stawiali postulaty związane z rodzicielstwem zastępczym.
   O godzinie 15.00 na dziedzińcu zamkowym rozpoczął się piknik rodzinny dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego połączony z występami artystycznymi. Wojewoda Pomorski Piotr Karczewski wręczył odznaczenia państwowe dla wyróżnionych mieszkańców Powiatu. Złoty Krzyż zasługi otrzymał ks. Jan Wiśniewski, a Srebrne Krzyże zasługi otrzymali: Krystyna Szafrańska Krzysztof Billicki i Antoni Downarowicz.
Blok kulturalny dla dzieci z licznymi zabawami i konkursami przygotował Michał Juszczakiewicz prowadzący program telewizyjny „ Od przedszkola do Opola" oraz zespół Balbiny z Malborka. Z Kwidzyna wystąpił zespół tańca nowoczesnego „Transformacja" i Klub tańca „Progress", a Z Domu Kultury z Prabut zespół solistów. Dziennik Bałtycki zorganizował konkurs wiedzy na temat gazety i Powiatu Sztumskiego z cennymi nagrodami, a ze Starego Dzierzgonia wystąpił znany w Maszym kraju solista Max. O godzinie 20.00 wystąpił długo wyczekiwany zespół ETNA, który bawił zgromadzoną publiczność do późnych godzin wieczornych Zabawa była wyśmienita!!!

Do zobaczenia za rok!