p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.06.10 » I Międzypowiatowy Konkurs Wokalny „Radosne śpiewanie”

   W piątek, 25 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Wokalny „Radosne śpiewanie”. GOK w Starym Dzierzgoniu, organizator imprezy, zaprosił do udziału młodych wokalistów z terenu powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego. W sumie w konkursie wzięło udział 60 dzieci ze szkół podstawowych i ośrodków kultury.
   W kategorii I (klasy I-III) jury najwyżej oceniło zespół wokalny „Wiolinki” z GOK w Starym Dzierzgoniu, drugi był duet ze Szkoły Podstawowej w Bruku, a trzecie miejsce zajął zespół „Mandarynki” ze Szkoły Podstawowej w Starym Targu. W tej kategorii startowało sześć zespołów wokalnych. Kategorię II (klasy IV-VI) wygrał Duet „Ich Dwoje” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie, drugi był „Sweet Girls” z GOK w Starym Dzierzgoniu, trzeci duet „Szalone Aniołki” z SCK w Sztumie.
   Prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie: Ryszard Świder – muzyk z Dzierzgonia, Bernadeta Gawryjołek – wokalistka i instruktor muzyki z Suskiego Ośrodka Kultury oraz Halina Gładysiak – pedagog, wieloletni nauczyciel muzyki z Przezmarku. Impreza była bardzo udana o wysokim poziomie artystycznym. Wpisywała się w Rok Obchodów Powiśla i akcję „Zachowaj trzeźwy umysł”. Wejdzie ona na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzierzgoniu.

Galeria zdjęć

Regulamin
I Międzypowiatowego Konkursu Wokalnego
„Radosne śpiewanie”
w Starym Dzierzgoniu

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzierzgoniu.
2. Patronat honorowy: Wójt gminy Stary Dzierzgoń, Starostwo Powiatowe w Sztumie.
3. Cele konkursu:
- integracja dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Powiśla poprzez śpiew,
- propagowanie spędzania wolnego czasu bez używek w ramach akcji
„Zachowaj trzeźwy umysł’,
- rozśpiewanie dzieci i młodzieży,
- zaprezentowanie dorobku artystycznego szkół i jednostek upowszechniania kultury,
- wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z młodzieżą.
4. Postanowienia regulaminowe:
Konkurs przeznaczony jest dla placówek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego, które działają w Amatorskim Ruchu Artystycznym.
Konkurs obejmuje grupy wokalne liczące od 2 do 4 osób, w dwóch kategoriach:
a). kategoria 1 – obejmuje klasy I-III szkół podstawowych,
b). kategoria 2 – obejmuje klasy IV-VI szkół podstawowych.
• Konkurs odbędzie się 25 maja 2007r. od godz.10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu,
• Wykonawcy wykonują dwie piosenki (przy dużej ilości zgłoszeń jeden wybrany utwór) z półplaybackiem na płycie CD,
• Nie dopuszcza się pełnego playbacku,
• Organizator nie stawia warunków co do repertuaru, stylu i gatunku wykonywanych utworów,
• O zakwalifikowanie się do kategorii wiekowej, w przypadku różnego wieku członków zespołu, decyduje stosunek 3/4 lub 2/3 np. 3 członków z klas I-III i 1 z klas IV-VI = kategoria 1, jeżeli stosunek wynosi 50% na 50% = kategoria 2.
• Zmagania oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które będzie oceniać umiejętności wokalne, ogólny wyraz artystyczny, wizerunek sceniczny,
• Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny,
• Opiekunowie winni dostarczyć płytę CD, z półplaybackiem, do akustyka na 30 min. przed rozpoczęciem konkursu,
• Organizator zapewnia sobie ustalenie kolejności prezentacji,
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu prezentacji,
• Jury przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii,
• Zgłoszenia należy przysyłać, do 15 maja 2007r., na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 82-450 Stary Dzierzgoń 22.