p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.06.13 »  IV Powiatowe Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Sztumskiego

Dnia 16 czerwca 2007 roku na Jeziorze Kaniewo w Koniecwałdzie odbędą się IV Powiatowe Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Sztumskiego. W zawodach uczestniczyć będą drużyny reprezentujące instytucje administracyjne i samorządowe powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego.

REGULAMIN WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH O PUCHAR STAROSTY SZTUMSKIEGO rozgrywanych z okazji "Roku Powiśla" na j. Kaniewo w dniu 16 czerwca 2007 r.
1. W ZAWODACH UCZESTNICZĄ TRZYOSOBOWE DRUŻYNY, REPREZENTUJĄCE INSTYTUCJE ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE ORAZ KOŁA PZW POWIATÓW POWIŚLAŃSKICH.
2. ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ NA J. KANIEWO W KONIECWAŁDZIE (po lewej stronie szosy Sztum-Malbork) W GODZINACH 7.00 - 11.00. ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW GODZ. 6.30 (wpis na listę startową losowanie stanowisk).
3. ZAWODY ROZGRYWANE SĄ W OPARCIU O REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB /obowiązują wymiary ochronne ryb, odstępy między zawodnikami, dbałość o czystość. łowiska, zakaz stosowania" dopingu" przez zawodników itp. ).
4. KAŻDĄ ZŁOWIONĄ SZTUKĘ ZAWODNIK ZGŁASZA SĘDZIEMU SEKTOROWEMU.
5. ZŁOWIONE RYBY MUSZĄ BYĆ PRZECHOWYWANE W SIATKACH BĄDŹ POJEMNIKACH, BOWIEM PRZY WAŻENIU BĘDĄ UWZGLĘDNIANE TYLKO ŻYWE OKAZY.
6. TRZY PIERWSZE DRUŻYNY, ZWYCIĘZCY INDYWIDUALNI
ORAZ POGROMCY NAJDŁUŻSZEJ RYBY W GATUNKU Wy
STĘPUJĄCYM W ŁOWISKU, ZOSTANĄ UHONOROWANI
NAGRODAMI RZECZOWYMI ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYMI DYPLOMAMI.
7. WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ PO ZAKOŃCZENIU ZAWODÓW, PRZY  OGNISKU, NA KTÓRE ZAPRASZA STAROSTA SZTUMSKI.
ORGANIZATORZY


WYKAZ DRUŻYN UCZESTNICZĄCYCH W WĘDKARSKICH ZA WODACH SPŁAWIKOWYCH, ZORGANIZOWANYCH Z OKAZJI ROKU POWIŚLA NA JEZIORZE KANIEWO W DNIU 16 CZERWCA 2007 R.
POWIAT KWIDZYŃSKI:
1. Starostwo powiatowe"
2. UMiG Kwidzyn \"
3. UMiG Prabuty "
4. UG Gardeja "
5. UG Sadlinki
6. UG Ryjewo
7. Koło PZW Kwidzyn
8. Koło PZW Prabuty
9. Niezależne Towarzystwo Wędkarskie.
POWIAT SZTUMSKI:
1. Starostwo powiatowe
2. UMiG Sztum"
3. UMiG Dzierzgoń'
4. UG Stary Dzierzgoń"
5. UG Mikołajki,
6. UG Stary Targ'
7. Koło PZW Sztum
8. Koło PZW Dzierzgoń ,
9. Społeczna Straż Rybacka Sztum'


OBSŁUGA ZAWODÓW
l. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW
- kol. Tadeusz WIŚNIEWSKI
2. SEKRETARZ ZAWODÓW
- kol. Eugeniusz WUJKOWSKI
3. SĘDZIA WAGOWY
- kol. Tadeusz MALINOWSKI
"
4. SEDZIOWIE SEKTOROWI:
- kol. Czesław TORBA
- kol. Kazimierz PŁACZKIEWICZ - kol. Józef CYBOROŃ
- kol. Feliks ORZEŁ
- kol. Edmund WÓJCIK
- kol. Leszek TYSZER