p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.06.15 » Sympozjum „Łowiectwo na Powiślu”

    25 maja 2007 roku w Kwidzynie odbyło się Sympozjum "Łowiectwo na Powiślu" zorganizowane przez Powiatową Radę Łowiecką w Kwidzynie. Impreza została zorganizowana w ramach ogłoszonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego Roku Powiśla 2007. Zagadnienia dotyczące dawnego myślistwa na Powiślu omówił dr Antoni Pawłowski – dyrektor kwidzyńskiego Zamku. Rolę, zadania i tajniki współczesnego łowiectwa przedstawił Tadeusz Ziółkowski – jeden z pierwszych nadleśniczych kwidzyńskich, zaś o kulturze i tradycjach łowieckich gawędził Andrzej Lipka – przewodniczący komisji kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku.
    Imprezę zakończyło widowisko teatralne w wykonaniu Teatru „Scena 2” i Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hubertus”. Widowisko „Myśliwy” na podstawie tekstów „Roku Myśliwca” Wincentego Pola i groteski Heinza Drewnioka „Myśliwy z cyklu Sceny z lasu turyńskiego” opracował i wyreżyserował Adam Karaś.