p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.06.19 » II Festiwal Smoczych Łodzi w Sztumie

1. Termin: 30.06.2007 r.

2. Organizator:
M.L.K.S. „VICTORIA" Sztum.

3. Miejsce regat:
jezioro Zajezierskie przy przystani M.L.K.S. „VICTORIA" w Sztumie.

4. Cel imprezy :

- propagowanie dyscypliny w regionie
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez masowe uprawianie sportu
- promocja Miasta

5. Kategorie i konkurencje:

Kat. OPEN, MIX - 200m
Dla chętnych drużyn - 1 OOOm
Konkurencje odbędą się w przypadku zgłoszenia minimum trzech załóg.
Sternikiem każdej łodzi jest osoba wyznaczona przez organizatora. Organizator może wyrazić zgodę na sterowanie łodzią przez sternika drużyny.

6. Program:

Godz. 12:00 - odprawa kierowników ekip
Godz. 13:00 - rozpoczęcie regat
Szczegółowy program zawodów rozdany zostanie w dniu zawodów.

7. Nagrody:
puchary i medale za miejsca 1 - 3

8. Opłaty

Opłata startowa za zgłoszoną ekipę wynosi 400 zł.
Opłatę należy wnosić na konto: 64 8309 0000 0001 0591 2000 0010

9. Uczestnictwo i zgłoszenia:
W wyścigach biorą udział drużyny zaproszone przez organizatora. Sędzia główny regat może nakazać obowiązek startu w kamizelkach asekuracyjnych. Warunkiem startu jest odbycie minimum 2 treningów, które organizator zabezpiecza w ramach opłaty startowej. Treningi będą się odbywały na przystani Victorii Sztum pod fachowym instruktażem trenerów Klubu. Potwierdzenia udziału w wyścigach prosimy dokonać do dnia 25.06.2007r, natomiast zgłoszenia według załączonego druku należy nadesłać do dnia 25.06.2007 r. na adres korespondencyjny: M.L.K.S. „VICTORIA" 82-400 Sztum, ul. Reja 11a, skr.pocz.76 lub e-mail: p_w_ vax@wp.pl Załoga, która nie dokona zgłoszenia w terminie nie będzie dopuszczona do regat. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 502 314 894

10. Różne:

Odprawa kapitanów ekip odbędzie się w dniu zawodów, o godz. 12.00 przy stanowisku spikera zawodów. Początek wyścigów -godz. 13.00. Vadium za protest lub odwołanie składa na piśmie kapitan zespołu sędziemu głównemu, do 30 min po ukończeniu konkurencji i wpłaceniu kwoty 100 zł, która w przypadku nie uznania protestu pozostaje u organizatora .
• Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
• Podczas regat spożywanie alkoholu jest zabronione, a uczestnicy nie przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat.
• Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego Głównego.
• Na miejscu mety będzie się znajdował punkt gastronomiczny, w którym można będzie zakupić posiłek i napoje.

Plik do pobrania: ZGŁOSZENIE