p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.07.21 » XVII Międzynarodowy Plener Malarsko-RzeŸbiarski w Rodowie

   Malarze, rzeźbiarze, fotograficy, artyści i amatorzy pojechali 01.07.2007r. do Wioski Cudów.. Tam tworzyli. Jedni malowali otaczającą naturę-wyrażali się artystycznie, inni odpoczywali. To intrygująco brzmiące miano „Wioski Cudów” rodowo otrzymało za sprawą niespotykanego gdzie indziej, twórczego charakteru miejscowości. Prace powstałe podczas plenerów artystycznych zdobią domy, ogrody mieszkańców oraz przydroża wsi. W tym roku powstały także 4 anioły w kamieniu, które umieszczono na cmentarzu parafialnym, na którym artyści stworzyli lapidarium. Jest ono poświęcone pamięci rodowian, pochowanym po 1945r. Wszystkie niespotykane dzieła rzeźbiarskie tworzą niepowtarzalny klimat wsi i jej gościnnych mieszkańców.
   Plener odbywał się w dniach 1-15 lipca 2007r. Łączna liczba uczestników wynosiła 42 osoby, w tym studenci V roku ASP w Gdańsku: fotograficy, malarze, rzeźbiarze, ceramicy. Grupę zagraniczną stanowili Szwedzi. 2 lipca odbyło się uroczyste otwarcie pleneru. W dniach 3-5 lipca zrealizowano warsztaty artystyczne dla dzieci z Gminy Prabuty prowadzone przez artystów z ASP w Gdańsku. Swoje umiejętności mogły sprawdzić miejscowe dzieci, dla których zorganizowano lekcje rysunku i ceramiki. Techniki tworzenia są różne, można tu spotkać prace bryłowe wykonane z drewna, kamienia, szkła, gruzu, stali złomowej. 6 lipca na terenie Zamku krzyżackiego w Kwidzynie rozstrzygnięty został konkurs malarski „Barwy Lasu”. Zwyciężyła go P. Ewa Pisarkiewicz – malarka z Sieradza. 9 lipca uczestnicy pleneru wzięli udział w spływie kajakowym. Na 14 lipca przewidziano uroczyste zakończenie XVII Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego w Rodowie i wernisaż prac. Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę malarską i rzeźbiarską wykonaną przez uczestników pleneru. W ramach festynu dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, Prabuty odwiedziło Radio Gdańsk-przeprowadzono popołudniowy piknik z udziałem solistów (z Prabut) i zespołów (z Kwidzyna).
   Corocznie, na przełomie czerwca i lipca, spotkania w Rodowie artystów z kraju i zagranicy zyskują coraz większy rozgłos i zainteresowanie. Początkowo miały charakter wyłącznie malarski. Z czasem uzyskały tytuł międzynarodowy, co było wynikiem przyjazdu artystów ze Szwecji i Francji….Plener jest dobrą okazją do nauki dla najmłodszych mieszkańców gmin. W jego trakcie dzieci mogą skorzystać z porad malarzy czy specjalistów od ceramiki. Impreza ma też za cel rozwój wsi Rodowo oraz ziemi prabuckiej i kwidzyńskiej, edukację oraz wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.