p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.09.18 » IX ogólnopolskie zawody "MIĘTUS 2007" o Puchar im. Tadeusza Jaworowicza


Patronat:
Starosta Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Godzik
Stowarzyszenia Wędkarskie (wszystkie) Zarządy Kół PZW pow. Kwidzyńskiego Indywidualni Wędkarze z Kraju

1. Organizator: - Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie
- Starosta Powiatu Kwidzyńskiego
2. Termin i miejsce zawodów:
zawody odbędą się w dniach 19-21 października 2007 roku.
przyjazd uczestników dnia 19 października w godz. popołudniowych.
Zakończenie imprezy dnia 20 października około godz. 2400. Wyjazd uczestników
dnia 21 października do godz. 1400. Zakwaterowanie (2 noclegi) i wyżywienie uczestników
gwarantuje organizator (2 kolacje, 3 śniadania, 2 obiady).
3. Teren zawodów: rzeka Wisła w Korzeniewie w godz. 1500-2200.
4. Uczestnicy : chętni członkowie Stowarzyszeń Wędkarskich ,Członkowie PZW
oraz indywidualni wędkarze z kraju.
5. Warunki uczestnictwa - zawodnicy:
- pisemne zgłoszenia na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 września 2007 roku;
- wniesienie opłaty startowej w wysokości 220 zł od 1 osoby w terminie do dnia
30 września 2007 roku;
- zawodnicy nie korzystający z zakwaterowania oraz wyżywienia wnoszą opłatę
startową 100 zł;
- wpłaty opłaty startowej należy dokonać do kasy NTW Kwidzyn ul. Piłsudskiego 3
(piątki) gotówką lub przelewem na konto NTW Kwidzyn w Powiślańskim Banku
Spółdzielczym PBS w Kwidzynie 84 8300 0009 0016 8105 2000 0010, z dopiskiem
"MIĘTUS 2007", w terminie do dnia 30 września 2007 roku.
- ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
- dopuszcza się łowienie innych ryb w/g zasad ustalonych przez organizatora.
6. Organizacja i punktacja:
- zawody MIĘTUS 2007 rozegrane zostaną na rzece Wiśle w godz. 15:00 -22:00.
Zbiórka o godz. 1445 w Korzeniewie przy promie;
- dnia 2 października 2007 roku w godz,73 °-1200 rozegrane zostaną na
Wiśle zawody spiningowe;
- za złowiony 1 g. ryby przysługuje 1 pkt;
- zawody MIĘTUS 200 rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej oraz
drużynowej;
- do punktacji drużyny liczyć się będzie wynik indywidualny drużyny 3 osobowej
(zgłoszonej przed zawodami przy czym za złowienie miętusów zawodnik otrzy¬
muje 1 duży punkt oraz za wagę tzw małe punkty(lg=lpkt)
- za złowienie innej ryby niż miętus zawodnik otrzymuje tylko małe punkty.
7. Nagrody:
a) zwycięska drużyna otrzyma główne trofeum imprezy
- Puchar im. Tadeusza Jaworowicza;
b) zwycięzca indywidualny w zawodach MIĘTUS 2007 otrzyma Puchar Starosty
Powiatu Kwidzyńskiego;
c) zwycięzca zawodów spiningowych otrzyma Puchar Prezesa NTW Kwidzyn;
d) pierwsza trójka zwycięzców indywidualnych otrzyma cenne nagrody rzeczowe.
e) wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe pamiątki;
8. Harmonogram imprezy:
19 październik 2007r. (piątek)
godz.14:00- 17:00 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie
godz.18:00-19:00 -kolacja
godz. 19:00 - 20:00 - odprawa kierowników drużyn
godz.2000 - posiedzenie Zarządu KFTW w Kwidzynie
20 październik 2007r. (sobota)
godz. 6:00 - 6:45 - śniadanie
godz. 7:00 - - zbiórka zawodników biorących udział w zawodach spiningowych
godz. 7:30- 12:00 - zawody spiningowe
godz. 12:00-12:30 - ważenie ryb i powrót do bazy godz.13:30-14:15 -obiad
godz. 14:30 - wyjazd do Korzeniewa na "MIĘTUS 2007"
godz. 15:00 - 15:00 - otwarcie zawodów godz. 15:30 - 22:00 - zawody MIĘTUS 2007
godz.2200- ? - powrót , ważenie, ustalenie wyników, kolacja, wręczenie nagród uroczyste zakończenie;
21 październik 2007r. (niedziela)
godz. 9:00 - 9:30 - śniadanie
godz. 9:30 -13:30 - czas wolny (możliwość łowienia ryb na jeziorach NTW)
godz.13:30- -obiad
godz. 14:15 - - pożegnanie uczestników
9. Plan dojazdu do miejsca zakwaterowania oraz informacje o łowiskach będą zawarte w
Komunikacie nr.2, który otrzymają zespoły i uczestnicy zgłaszający swój udział w imprezie.
10. Powyższe zawody zaliczane są do klasyfikacji drużynowej i indywidualnej Pucharów
Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich edycji 2008.