p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.12.03 » II Międzyregionalna Spartakiada Rekraacyjno-Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej pn. „Równi w Sporcie – Sztum 2007”

15 czerwca 2007 r. w godz. 10:00 – 16:00 na Stadionie Miejskim w Sztumie odbyła się II Międzyregionalna Spartakiada Rekraacyjno-Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej pn. „Równi w Sporcie – Sztum 2007”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie. Współorganizatorzy to: WTZ w Koniecwałdzie, Klub Sportowy Zantyr w Sztumie, Klub Sportowy „Olimpia” w Sztumie oraz Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie.
Uczestniczyły ekip Warsztatów Terapii Zajęciowej z 3 województw: tj. z Czarnego, Bytowa, Nowego Dworu Gdańskiego, Marzęcina, Malborka, Dębiny, Ryjewa, Gruty, Susza, Sępólna, Krajeńskiego, Chojna, Koniecwałdu i Czerska.
Spartakiadę otworzyli: Wicestarosta Sztumski Zygmunt Smoliński i Prezes Stowarzyszenia Maria Król. Gośćmi Spartakiady byli także Z-ca Burmistrza Miata i Gminy Sztum – Alicja Podlewska, Przewodniczący Rady Powiatu Sztumskiego – Wojciech Zielonka, i Dyrektor Pow. Urzędu Pracy w Sztumie – Zofia Zienkiewicz – Zima.
Przeprowadzono następujące konkurencje sportowe:
- bieg na 100 i 400 m
- sztafetę 4x100 i 4x 400 m
- chód na 100 i 800 m
- skok w dal
- pchnięcie kulą
- rzut piłeczką palantową
- rzuty piłką lekarską i tenisową
- strzały do bramki
- konkurencje dla osób na wózkach inwalidzkich
Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy, i cenne upominki,
Spartakiadzie kibicowali mieszkańcy Sztumu, rodzice uczestników, kibice ekip i młodzież ze sztumskich szkół.
Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje jak: wioska olimpijska, konkursy z nagrodami, kiermasze WTZ, pokazy sprzętu Policji i Straży Pożarnej, gry i zabawy oraz pokaz tresury psów z Zakładu Karnego.
Imprezę wsparł finansowo Powiat Sztumski, PFRON oddział Gdańsk, oraz liczni sponsorzy.
Była wspaniałą zabawa. Spotkamy się za rok!

Galeria